Pro provizní prodejce s

Smlouvu o zájezdu

Objednavatel (prodejce):
Jméno a přijmení:Datum narození:
Adresa bydliště:
E-mail: Telefon:
Číslo dokladu (OP, Pas): Datum a místo vydání dokladu (PAS, OP):
Doprava:Vlastní Autobus Nástupní místo:
2Jm. a příjmení:
Datum narození:Číslo cest. dokladu:
Adresa bydliště:
3Jm. a příjmení:
Datum narození:Číslo cest. dokladu:
Adresa bydliště:
4Jm. a příjmení:
Datum narození:Číslo cest. dokladu:
Adresa bydliště:
5Jm. a příjmení:
Datum narození:Číslo cest. dokladu:
Adresa bydliště:
6Jm. a příjmení:
Datum narození:Číslo cest. dokladu:
Adresa bydliště:
Zájezd číslo:Termín zájezdu:
Odjezd:Příjezd:
Země + oblast:Objekt:
Ubytování:hotel apartman penzion
Charakteristika:balkon balkon k moři bez balkonu soc. zař. vlastni
kuchyňský kout
Strava:vlastní snidaně oběd večeře polopenze
Platební podmínkyosobza 1 osobucelkem
Dospělá osoba:
Dítě do 3 let:
Dítě:
Sleva:
Příplatek:
Celková cena:
Záloha:
Doplatek:

Cestovní kancelář se zavazuje poskytnout zájezd dle výše uvedených podmínek. Zákazník se zavazuje zaplatit výše uvedenou cenu ve lhůtě splatnosti a veškeré povinné platby související s objednanými službami. Objednavatel tímto potvrzuje, že byl seznámen s charakteristikou objednaných služeb, seznámil se a souhlasí se zněním smluvních podmínek pořadatele. Objednavatel výslovně prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že byl informován o tom v jakém rozsahu a pro jaký účel, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a komu budou zpřístupněny a potvrzuje, že byl seznámen se svými právy dle zákona 101/2000 Sb. v platném znění. Objednavatel zájezdu svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s pojištění záruky v důsledku úpadku pořadatele zájezdu dle zákona č. 159/1999 Sb. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, případně v souladu s Občanským zákoníkem a Smluvními podmínkami pořadatele zájezdu. Objednavatel potvrzuje, že je oprávněn jednat a podepisovat se jménem všech účastníků zájezdu, uvedených v této smlouvě i za ně uzavírat tuto smlouvu o zájezdu. Smluvní podmínky pořadatele zájezdu jsou nedílnou součástí katalogu(přílohy) cestovní kanceláře, nebo v elektronické podobě na www.votrok.cz

  Souhlasím se vššeobecnými podmínkami účasti na zájezdu

Zadejte e-mail pro zaslání kopie cestovní smlouvy:

Votrok aktuality

23.8.2018

Upozorňujem klienty na změnu pracovní doby.

v pátek 21.9.2018 bude CK zavřená.

zobrazit všechny aktuality

Platby

V naší CK je možno platit poukázkami SODEXO (flexi pass, dárkový pass, holiday pass), dále akceptujeme karty gallery beta či benefit plus. Platit je možné také přes platební terminál.

Doporučujeme

Prodej stavebních parcel obec Syrovátka (okres Hradec Králové) www.syrovatka.cz