Pro provizní prodejce s

Smlouvu o zájezdu

Objednavatel (prodejce):
Jméno a přijmení:Datum narození:
Adresa bydliště:
E-mail: Telefon:
Číslo dokladu (OP, Pas): Datum a místo vydání dokladu (PAS, OP):
Doprava:Vlastní Autobus Nástupní místo:
2Jm. a příjmení:
Datum narození:Číslo cest. dokladu:
Adresa bydliště:
3Jm. a příjmení:
Datum narození:Číslo cest. dokladu:
Adresa bydliště:
4Jm. a příjmení:
Datum narození:Číslo cest. dokladu:
Adresa bydliště:
5Jm. a příjmení:
Datum narození:Číslo cest. dokladu:
Adresa bydliště:
6Jm. a příjmení:
Datum narození:Číslo cest. dokladu:
Adresa bydliště:
Zájezd číslo:Termín zájezdu:
Odjezd:Příjezd:
Země + oblast:Objekt:
Ubytování:hotel apartman penzion
Charakteristika:balkon balkon k moři bez balkonu soc. zař. vlastni
kuchyňský kout
Strava:vlastní snidaně oběd večeře polopenze
Platební podmínkyosobza 1 osobucelkem
Dospělá osoba:
Dítě do 3 let:
Dítě:
Sleva:
Příplatek:
Celková cena:
Záloha:
Doplatek:

Cestovní kancelář se zavazuje poskytnout zájezd dle výše uvedených podmínek. Zákazník se zavazuje zaplatit výše uvedenou cenu ve lhůtě splatnosti a veškeré povinné platby související s objednanými službami. Objednavatel tímto potvrzuje, že byl seznámen s charakteristikou objednaných služeb, seznámil se a souhlasí se zněním smluvních podmínek pořadatele. Objednavatel výslovně prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že byl informován o tom v jakém rozsahu a pro jaký účel, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a komu budou zpřístupněny a potvrzuje, že byl seznámen se svými právy dle zákona 101/2000 Sb. v platném znění. Objednavatel zájezdu svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s pojištění záruky v důsledku úpadku pořadatele zájezdu dle zákona č. 159/1999 Sb. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, případně v souladu s Občanským zákoníkem a Smluvními podmínkami pořadatele zájezdu. Objednavatel potvrzuje, že je oprávněn jednat a podepisovat se jménem všech účastníků zájezdu, uvedených v této smlouvě i za ně uzavírat tuto smlouvu o zájezdu. Smluvní podmínky pořadatele zájezdu jsou nedílnou součástí katalogu(přílohy) cestovní kanceláře, nebo v elektronické podobě na www.votrok.cz

  Souhlasím se vššeobecnými podmínkami účasti na zájezdu

Zadejte e-mail pro zaslání kopie cestovní smlouvy:

Votrok aktuality

zobrazit všechny aktuality

Platby

V naší CK je možno platit poukázkami SODEXO (flexi pass, dárkový pass, holiday pass), dále akceptujeme karty Gallery beta či Benefit plus. Platit je možné také přes platební terminál.